Chủ Nhật An Lành

Con đường tu tiên đầy những gian nan và thử thách, nhưng các tu sĩ trong cõi tiên giới Vạn Linh Tiên Cảnh vẫn 1 lòng theo đuổi đến cùng. Để đem sự tự tin cũng như hỗ trợ các tu sĩ trên bước đường tu tiên thì các Tiên Nhân thông qua hoạt động 《Chủ Nhật An Lành》 đã tặng đến các tu sĩ món quà nho nhỏ.

Nội dung hoạt động: các tu sĩ trong thời gian hoạt động, nạp Vàng vào Vạn Linh Tiên Cảnh theo mức sau sẽ được phần thưởng tương ứng.

Mỗi tài khoản chỉ đổi được 1 lần với mức nạp 200 vàng

Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Thú Hồn Đơn 10
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: Đơn dược dung khi [tăng cấp thú cưỡi], huyễn hóa tăng cấp thú cưỡi thành Thú Cưỡi- Cao và tăng thuộc tính

Mỗi tài khoản chỉ đổi được 1 lần với mức nạp 600 vàng

Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Tinh Nguyên Đơn 6
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: Đơn dược thần kỳ có thể đột phá cảnh giới luyện thể, giúp 【rèn luyện chân khí】 lên tầng cao hơn.
Bế Quan Lệnh 3
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng được kinh nghiệm và chân khí x2
Tu Vi Đơn 6
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: Tăng tỷ lệ thành công khi tăng cấp Tu Vi, mỗi viên tăng 5% tỷ lệ thành công
Chân Khí Đơn 4
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng được 500 điểm chân khí

Mỗi tài khoản chỉ đổi được nhiều nhất 3 trong các phần quà dưới đây với các mức nạp1200 ; 2,400 ; 3,600 vàng

Chủ Nhật An Lành 1
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Thú Hồn Đơn 14
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: Đơn dược dung khi[tăng cấp thú cưỡi], huyễn hóa tăng cấp thú cưỡi thành Thú Cưỡi- Cao và tăng thuộc tính
Đá Tinh Thần 10
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: tăng phần thưởng nhiệm vụ
Kinh nghiệm x2 5
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng được nhân đôi kinh nghiệm trong 1 giờ
Kim Ngân Châm 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: hút chân khí từ Túi Chân Khí (đầy chân khí)
Canh Tinh 6
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng sao trang bị
Túi Đá Quý Cấp 3 2
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: Sử dụng có cơ hội nhận được 1 loại đá quý Cấp 3
Chủ Nhật An Lành 2
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Tinh Nguyên Đơn 14
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: Đơn dược thần kỳ có thể đột phá cảnh giới luyện thể, giúp 【rèn luyện chân khí】 lên tầng cao hơn.
Đá Tinh Thần 10
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: tăng phần thưởng nhiệm vụ
Kinh nghiệm x2 5
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng được nhân đôi kinh nghiệm trong 1 giờ
Kim Ngân Châm 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: hút chân khí từ Túi Chân Khí (đầy chân khí)
Canh Tinh 6
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng sao trang bị
Túi Đá Quý Cấp 3 2
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: Sử dụng có cơ hội nhận được 1 loại đá quý Cấp 3
Chủ Nhật An Lành 3
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Chu Quả 14
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: Sử dụng nâng cấp Linh Căn
Đá Tinh Thần 10
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: tăng phần thưởng nhiệm vụ
Kinh nghiệm x2 5
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng được nhân đôi kinh nghiệm trong 1 giờ
Kim Ngân Châm 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: hút chân khí từ Túi Chân Khí (đầy chân khí)
Canh Tinh 6
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng sao trang bị
Túi Đá Quý Cấp 3 2
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: Sử dụng có cơ hội nhận được 1 loại đá quý Cấp 3
Chủ Nhật An Lành 4
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Tinh Hoa Địa Hỏa 14
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: Sử dụng up cấp pháp bảo
Đá Tinh Thần 10
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: tăng phần thưởng nhiệm vụ
Kinh nghiệm x2 5
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng được nhân đôi kinh nghiệm trong 1 giờ
Kim Ngân Châm 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: hút chân khí từ Túi Chân Khí (đầy chân khí)
Canh Tinh 6
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng sao trang bị
Túi Đá Quý Cấp 3 2
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: Sử dụng có cơ hội nhận được 1 loại đá quý Cấp 3

Mỗi tài khoản chỉ đổi được 1 lần với mức nạp 4,800 vàng

Chỉ được chọn 1 trong 5 phần thưởng sau
Chủ Nhật An Lành 5
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Thú Hồn Đơn 25
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: Đơn dược dung khi[tăng cấp thú cưỡi], huyễn hóa tăng cấp thú cưỡi thành Thú Cưỡi- Cao và tăng thuộc tính
Canh Tinh 20
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng sao trang bị
Túi Đá Quý Cấp 4 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: Sử dụng có cơ hội nhận được 1 loại đá quý Cấp 4
Tinh Ngân Châm 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: Sử dụng lấy chân Khí
Kinh Nghiệm Đơn x5 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng nhận được kinh nghiệm x5
Chủ Nhật An Lành 6
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Tinh Nguyên Đơn 25
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để tăng cấp luyện thể
Canh Tinh 20
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng sao trang bị
Túi Đá Quý Cấp 4 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: Sử dụng có cơ hội nhận được 1 loại đá quý Cấp 4
Tinh Ngân Châm 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: Sử dụng lấy chân Khí
Kinh Nghiệm Đơn x5 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng nhận được kinh nghiệm x5
Chủ Nhật An Lành 7
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Chu Quả 25
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: Sử dụng nâng cấp Linh Căn
Canh Tinh 20
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng sao trang bị
Túi Đá Quý Cấp 4 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: Sử dụng có cơ hội nhận được 1 loại đá quý Cấp 4
Tinh Ngân Châm 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: Sử dụng lấy chân Khí
Kinh Nghiệm Đơn x5 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng nhận được kinh nghiệm x5
Chủ Nhật An Lành 8
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Tinh Hoa Địa Hỏa 18
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: Sử dụng up cấp pháp bảo
Canh Tinh 20
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng sao trang bị
Túi Đá Quý Cấp 4 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: Sử dụng có cơ hội nhận được 1 loại đá quý Cấp 4
Tinh Ngân Châm 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: Sử dụng lấy chân Khí
Kinh Nghiệm Đơn x5 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng nhận được kinh nghiệm x5
Chủ Nhật An Lành 9
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Nguyên Thần Đơn 18
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: Sử dụng nâng cấp Nguyên Thần
Canh Tinh 20
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng sao trang bị
Túi Đá Quý Cấp 4 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: Sử dụng có cơ hội nhận được 1 loại đá quý Cấp 4
Tinh Ngân Châm 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: Sử dụng lấy chân Khí
Kinh Nghiệm Đơn x5 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng nhận được kinh nghiệm x5

Mỗi tài khoản chỉ đổi được 1 lần với mức nạp 8,400 vàng

Chỉ được chọn 1 trong 5 phần thưởng sau
Chủ Nhật An Lành 10
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Thú Hồn Đơn 30
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: Đơn dược dung khi[tăng cấp thú cưỡi], huyễn hóa tăng cấp thú cưỡi thành Thú Cưỡi- Cao và tăng thuộc tính
Canh Tinh 30
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng sao trang bị
Túi Đá Quý Cấp 4 2
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: Sử dụng có cơ hội nhận được 1 loại đá quý Cấp 4
Kinh Nghiệm Đơn x5 2
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng nhận được kinh nghiệm x5
Chủ Nhật An Lành 11
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Tinh Nguyên Đơn 30
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để tăng cấp luyện thể
Canh Tinh 30
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng sao trang bị
Túi Đá Quý Cấp 4 2
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: Sử dụng có cơ hội nhận được 1 loại đá quý Cấp 4
Kinh Nghiệm Đơn x5 2
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng nhận được kinh nghiệm x5
Chủ Nhật An Lành 12
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Chu Quả 30
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: Sử dụng nâng cấp Linh Căn
Canh Tinh 30
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng sao trang bị
Túi Đá Quý Cấp 4 2
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: Sử dụng có cơ hội nhận được 1 loại đá quý Cấp 4
Kinh Nghiệm Đơn x5 2
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng nhận được kinh nghiệm x5
Chủ Nhật An Lành 13
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Tinh Hoa Địa Hỏa 25
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: Sử dụng up cấp pháp bảo
Canh Tinh 30
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng sao trang bị
Túi Đá Quý Cấp 4 2
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: Sử dụng có cơ hội nhận được 1 loại đá quý Cấp 4
Kinh Nghiệm Đơn x5 2
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng nhận được kinh nghiệm x5
Chủ Nhật An Lành 14
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Nguyên Thần Đơn 25
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: Sử dụng nâng cấp Nguyên Thần
Canh Tinh 30
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng sao trang bị
Túi Đá Quý Cấp 4 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: Sử dụng có cơ hội nhận được 1 loại đá quý Cấp 4
Kinh Nghiệm Đơn x5 2
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng nhận được kinh nghiệm x5

Mỗi tài khoản chỉ đổi được 1 lần với mức nạp 16.660 vàng

Chỉ được chọn 1 trong 5 phần thưởng sau
Chủ Nhật An Lành 15
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Thú Hồn Đơn 33
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: Đơn dược dung khi[tăng cấp thú cưỡi], huyễn hóa tăng cấp thú cưỡi thành Thú Cưỡi- Cao và tăng thuộc tính
Túi Đá Quý Cấp 5 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: Sử dụng có cơ hội nhận được 1 loại đá quý Cấp 5
Kinh Nghiệm Đơn x5 3
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng nhận được kinh nghiệm x5
Chủ Nhật An Lành 16
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Tinh Nguyên Đơn 33
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để tăng cấp luyện thể
Túi Đá Quý Cấp 5 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: Sử dụng có cơ hội nhận được 1 loại đá quý Cấp 5
Kinh Nghiệm Đơn x5 3
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng nhận được kinh nghiệm x5
Chủ Nhật An Lành 17
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Chu Quả 33
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: Sử dụng nâng cấp Linh Căn
Túi Đá Quý Cấp 5 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: Sử dụng có cơ hội nhận được 1 loại đá quý Cấp 5
Kinh Nghiệm Đơn x5 3
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng nhận được kinh nghiệm x5
Chủ Nhật An Lành 18
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Tinh Hoa Địa Hỏa 28
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: Sử dụng up cấp pháp bảo
Túi Đá Quý Cấp 5 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: Sử dụng có cơ hội nhận được 1 loại đá quý Cấp 5
Kinh Nghiệm Đơn x5 3
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng nhận được kinh nghiệm x5
Chủ Nhật An Lành 19
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Nguyên Thần Đơn 28
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: Sử dụng nâng cấp Nguyên Thần
Túi Đá Quý Cấp 5 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: Sử dụng có cơ hội nhận được 1 loại đá quý Cấp 5
Kinh Nghiệm Đơn x5 3
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng nhận được kinh nghiệm x5
Chủ Nhật An Lành 20
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Ngộ Tính Đơn - Siêu 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để tăng 100 điểm Ngộ tính của thú cưỡi
Túi Đá Quý Cấp 5 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: Sử dụng có cơ hội nhận được 1 loại đá quý Cấp 5

Mỗi tài khoản chỉ đổi được nhiều nhất 3 trong các phần quà dưới đây với các mức nạp 30.000 ; 60.000 ; 90.000 vàng

Chủ Nhật An Lành 21
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Vạn Giới Tinh Hồn 28
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng cấp hệ thống Tinh Hồn Thần Dực
Thiên Hạn Dực 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: 1 lọai cánh trong thế giới Vạn linh
Túi Đá Quý Cấp 5 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: Sử dụng có cơ hội nhận được 1 loại đá quý Cấp 5
Kinh Nghiệm Đơn x5 3
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: sử dụng nhận được kinh nghiệm x5

 

Chú ý

 • Hoạt động 《Chủ Nhật An Lành》 chỉ diễn ra từ 08h40 ngày 14/04/2013 cho đến hết ngày 14/04/2013
X