N hằm hỗ trợ các các Tu Sĩ bước những bước đầu tiên trên con đường độ kiếp thăng thiên của mình. Các bậc tiên nhân đã làm ra các gói quà khích lệ tinh thần rèn luyện của các tu sĩ. Tất cả các tu sĩ lần đầu tham gia vào 【Vạn Linh Tiên Cảnh】sẽ nhận được gói 【Quà Trưởng Thành】.

Nhân vật lên level 30 sử dụng túi quà tân thủ sẽ nhận được các phần thưởng quý hiếm dưới đây:

Thần Ngưu*1 (khóa): nhấp đôi nhận được Thần Ngưu Mạch-Thường
Tinh Nguyên Đơn*12 (khóa): dùng để tăng cấp luyện thể
Phân Bón*10 (khóa): rút ngắn thời gian trưởng thành của thực vật
Tục Mệnh Lộ*8 (khóa): sau khi dùng được bổ sung đầy sinh lực
Linh Lực Lộ*8 (khóa): sau khi dùng được bổ sung đầy linh lực
Chân Khí Đơn*8 (khóa): dùng được 500 điểm chân khí
Tu Vi Đơn*12 (khóa): tăng tỷ lệ thành công khi nâng cấp Tu Vi

Nhân vật lên level 40 sử dụng túi quà tân thủ sẽ nhận được các phần thưởng quý hiếm dưới đây:

Thú Hồn Đơn*16 (khóa): dùng để tăng cấp thú cưỡi
Dược Thần Đơn*12 (khóa): sử dụng độ luyện đơn thuần thục tăng 20 điểm
Tu Vi Đơn*16 (khóa): tăng tỷ lệ thành công khi nâng cấp Tu Vi
Chân Khí Đơn*8 (khóa): dùng được 500 điểm chân khí
Kinh Nghiệm x2* 5(khóa): sử dụng được nhân đôi kinh nghiệm trong 1 giờ
Canh Tinh*200(khóa): dùng để nâng sao trang bị

X